Vár az iskola

Szeretettel várjuk a leendő diákokat és szüleiket iskolánkban!

2015. március 4-én nyílt nap lesz az iskolában, ahol bepillanthatnak a tanórák légkörébe és 17:00 órától szülői értekezletet tartunk, melyen bemutatjuk Önöknek iskolánkat, és tájékoztatást adunk a következő tanévi elképzeléseinkről.

Vár az iskola” játékos foglalkozások a leendő elsősöknek 17-18 óra között:

2015. január 7.
2015. február 4.
2015. március 4.
2015. április 1.

 A foglalkozásokon lesz mesekuckó és drámajáték, zeneszoba és daltanulás,

kézműves műhely, ahol alkothatsz, és a tornateremben kipróbálhatod ügyességedet is.

 A mi iskolánkban:

A nevelést és az oktatást egységként kezeljük. Tanórákon kiemelt szerepet kap a tanulás tanítása. Differenciált, egyénre szabott oktatás segíti a tehetséggondozást és a felzárkóztatást, az önkifejezést, sikerélményt biztosítva a gyermekek számára.

Az első évfolyamos tanítási program megválasztásában elsődleges szempont a tantárgyak megszerettetése, tudásszomj felkeltése, az olvasási – írási – számolási készségek gondos megalapozása. Már első évfolyamtól oktatjuk a német és az angol nyelvet.

Kiemelten fejlesztjük a problémamegoldó gondolkodást és a kreativitást. Nagy hangsúlyt fektetünk az informatikaoktatásra. Kihasználva azt a szoros kapcsolatot, amit a helyi sportszervezetekkel ápolunk, induló első évfolyamainkon bevezetjük az emelt szintű testnevelés oktatást. Az órákon kiemelt szerepet kap az atlétika, a foci és a kézilabda. A tanórákat edzői végzettséggel is rendelkező testnevelő tanárok tartják.

Délutáni foglalkozások: A tanulók számára délután biztosítjuk az eredményes tanórai felkészülést, a hatékony önálló tanulási technikák elsajátíttatását, szabadidő hasznos eltöltését, programok sokaságát.

Tárgyi feltételek: Az iskolában jól felszerelt, világos, tágas tantermek, szaktantermek és előadók, korszerű informatika termek, tornaterem és tornaszoba található. Az iskolához sportudvar és játszóudvar is tartozik. Könyvtárunk széles választékából a tanulók délelőtt és délután is kölcsönözhetnek.

Iskolánk épületében működő Fazekas Központ rendszeresen tart hagyományőrző foglalkozásokat tanórán és tanórán kívül is.

Sportolási lehetőségek: kézilabda, foci, atlétika, úszás, kosárlabda, röplabda, dzsúdó, karate, ritmikus sportgimnasztika, akrobatikus rock

Szakkörök: angol, tehetséggondozó, logisuli, informatika, sakk, mese, drámajáték, rajz, kézműves, origami, mazsorett

Posted in Nincs kategorizálva.