Diákönkormányzati munkaterv

Diákönkormányzati munkaterv

 2017/2018

 1. Az iskola diákönkormányzatának tagjai

4.a     Bereczki Szabolcs             –          Kalatovics Bianka      (Nagy Balázs)

5.a     Balog Marcell                   –          Nagy Domonkos        (Keszthelyi Károly)

5.b    Kosztolnyik Tamás           –          Küzmös Áron            (Szöllősi Márta)

6.a     Csige Bence                      –          Krivarics Nikolett       (Svrcsek Szelina)

7.a     Balogh Sáron                    –          Samu Dorina              (Majer Péter)

8.a     Jónás Csaba                      –          Kővágó Kitti              (Kővágó Tímea)

 

Diákvezető: Jónás Csaba (8.a)

Diákönkormányzat munkáját segítő pedagógus: Ónodiné Jenei Tímea

 

 1. A 2017/2018-es tanév céljai, feladatai

 

Nem lehet elég korán kezdeni a gyerekek, diákok demokráciára nevelését. Az iskolai demokrácia elképzelhetetlen egy olyan szerv nélkül, amely a diákok érdekeit képviselni tudja a nevelőtestület és az iskola más szervei felé.

Az előző tanévhez hasonlóan idén is kiterjesztettük a DÖK képviseletét a 4. évfolyamra is, mivel az alsósok képviselete és lelkesedése javította a DÖK munkáját.

 

A diákönkormányzat feladata: a tanulók érdekeinek képviselete a nevelőtestületben, valamint a diákjogok és kötelességek ismertetése, elmélyítése. Emellett fontos szerepe van a közéleti és szabadidős programok szervezésében. Mindezeket figyelembe véve a Centenáriumi Általános Iskola Diákönkormányzata a következő célokat határozta meg a 2017/2018-es tanévre.

 

Céljaink:

 • A tartalmas iskolai élet kialakítása a nevelőtestület támogatásával.
 • Az évek óta sikeresen működő rendezvények megszervezése.
 • Az őszi és a tavaszi papírgyűjtés lebonyolítása.
 • Jutalmazni a versenyeken kiválóan teljesítő diákokat és a közösségi munkát végzőket.
 • A közösségi és kulturális tevékenységek további segítése: ezen belül kiemelt helyen a szabadidős programszervezést, többek között a diáknap és egészségnap kapcsán.

 

Feladataink:

 • A tanulók érdekeinek képviselete
 • Jogvédelmi funkció betöltése
 • Információs szolgálat, az intézményi kommunikáció áramlásához való hozzájárulás
 • Kulturális tevékenység
 • Szabadidős programszervezés
 • Közösségi tevékenység

 

A 2017/2018-es tanév munkaterve

 

A diákönkormányzat minden hónap utolsó hétfőjén tartja foglalkozásait, a következő tematika szerint:

Szeptember

 • Alakuló ülés
 • Vezetők, tisztségviselők megválasztása
 • Javaslat a tanításnélküli munkanapokra
 • Házirend módosításának véleményezése
 • Éves munka tervezése
 • Októberi papírgyűjtés megbeszélése, előkészítése
 • Családi nap megbeszélése, előkészítése
 • Egészségnap megbeszélése, előkészítése
 • Elsős gólyaavató előkészítése
 • Zenei világnap megbeszélése, előkészítése
 • Nyári élménybeszámolók

 

Október

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • Papírgyűjtés eredménye
 • Aradi vértanúk tiszteletére rendezett ünnepség tapasztalatai
 • Őszbúcsúztató szervezése
 • Egészségnap tapasztalatai

 

November

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • az október 23-i színházlátogatás, ünnepély megbeszélése
 • Őszbúcsúztató tapasztalatai
 • Adventi gyertyagyújtás szervezése
 • Mikulás szervezése
 • Luca nap szervezése, ötletek, javaslatok
 • Iskolai és osztály karácsonyok szervezése

 

December

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • Testvér osztályok Mikulás ünnepségének tapasztalatai
 • Luca nap tapasztalatai
 • Osztálykarácsonyok szervezése
 • Aula ünnepi dekorációjának segítése
 • Iskolai karácsonyi ünnepély tapasztalatai

Január

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • iskolai karácsonyi ünnepély tapasztalatai
 • Féléves munka értékelése
 • Farsang előkészítése
 • Iskolarádió szervezése

Február

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • Farsang lebonyolításában való részvétel
 • A kommunista diktatúra áldozatairól való megemlékezés szervezése
 • Felkészülés a március 15-i ünnepélyre
 • Pénzügyi hét ismertetése
 • Víz világnapjának előkészítése
 • Családi nap megbeszélése, előkészítése
 • Gazdik találkozójának előkészítése

 

Március

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • Áprilisi papírgyűjtés megbeszélése, segítők kijelölése
 • Holokauszt áldozatairól való megemlékezés szervezése
 • Tavaszi dekoráció verseny meghirdetése
 • Tavaszköszöntő szervezése
 • Digitális hét ismertetése
 • Pénzügyi hét tapasztalatai
 • Fenntarthatósági hét ismertetése

 

Április

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • Családi nap tapasztalatai, javaslatok a következő évre
 • Digitális hét tapasztalatai
 • Költészet napjának tapasztalatai
 • Tavaszköszöntő tapasztalatai
 • Tisztasági verseny meghirdetése
 • Papírgyűjtés eredménye

 

Május

 • Előző hónap eseményeinek értékelése
 • A diáknap előkészítése, szervezése
 • Iskolai sportnap előkészítése
 • Ballagás előkészítése

 

Június

 • Az éves munka értékelése
 • A ballagás és az évzáró előkészítése, és a lebonyolításában való közreműködés

 

Diáktanács üléseinek helye és időpontjai:

 

204-es terem: 14.00-15.00-ig
2017.09.04. 2017.09.18. 2017.10.16. 2017.11.27. 2017.12.18.
2018.01.22. 2018.02.26. 2018.03.26. 2018.04.23. 2018.05.28.

 

Ónodiné Jenei Tímea

Diákönkormányzatot segítő pedagógus

 

Posted in Diákoknak.