Hit -és erkölcstan oktatást

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdése alapján az állami általános iskolában az iskola igazgatója lehetőséget biztosít arra, hogy az egyházi jogi személy, vagy  meghatalmazott képviselője tájékoztatást adjon az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg.

A kialakult járványügyi helyzet miatt idén nincs lehetőség a személyes találkozóra, ezért az iskolánkban hit- és erkölcstan oktatás megszervezését vállaló bevett egyházak  online formában adnak tájékoztatást.

Evangélikus hitoktatás 2021

Katolikus hitoktatás 2021

Református hitoktatás 2021

Hit Gyülekezet tájékoztatója 2021