Szülői igazolás

Tisztelt Szülők!

2013. január 1-jétől lépett hatályba – az egyes rendészeti feladatokat ellátó személyek tevékenységéről, valamint egyes törvényeknek az iskolakerülés elleni fellépést biztosító módosításáról szóló 2012. évi CXX. törvény, mely határozottan kinyilvánítja azt a jogalkotói törekvést, hogy az iskolakerüléssel, az indokolatlan hiányzással, mint tűrhetetlen magatartással szemben minden lehetséges eszközzel fel kell lépni.

A Rendőrségről szóló 1994. évi XXXIV. törvény 34/A. §-a értelmében a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett foglalkozástól engedély nélkül távolmaradó, vagy onnan engedély nélkül eltávozó 14. életévét be nem töltött tanulóval szemben a rendőrség a következő intézkedés megtételére lesz jogosult.

A rendőr azt a 14. életévét be nem töltött tanulót, aki nagykorú kísérete nélkül, valamint azt a gyermeket, aki nem tudja hitelt érdemlően igazolni, hogy a tanítási napon a tanítási órától vagy az iskola által szervezett kötelező foglalkozástól engedéllyel maradt távol, vagy arról engedéllyel távozott el – a nevelési-oktatási intézménnyel történt előzetes egyeztetést követően a nevelési-oktatási intézmény vezetőjéhez kísérheti.

Hitelt érdemlő igazolás:

  • a nevelési-oktatási intézmény által kiállított írásbeli igazolás
  • az orvos által kiállított írásbeli igazolás
  • a 14. életévét be nem töltött tanuló szülője, törvényes képviselője által kiállított írásbeli igazolás

A vitás helyzetek elkerülése érdekében mellékelünk egy igazolásmintát a szülők részére, amely ide kattintva letölthető.