Sportiskolai beiratkozás 2020.

Mozgáskoordinációs, sportalkalmassági mérés leendő elsősök számára

A sportalkalmassági mérésen elsősorban a koordinációs és kondicionális képességeket, gyorsaságot, ruganyosságot mérünk, amelyet az óvodai mozgásanyagra alapozunk.

A fiúknál játékkészséget, labdás ügyességet is, a lányoknál ízületi mozgékonyságot (hajlékonyságot, lazaságot, egyensúlyérzéket) és általános mozgáskoordinációt vizsgálunk játékos formában.

A mérési eredmények alapján rangsor készül, és az első 25 gyermeket tudjuk felvenni.

Kedves Szülők!

A köznevelési sportiskolai osztályba való jelentkezés alapfeltétele egy alkalmassági vizsgán való részvétel. A kialakult helyzetben ez most a következő módon fog történni.

Kérem Önöket, hogy a bemutatkozó videón látható gyakorlatsort gyermekük csinálja végig otthon! Rögzítsék, majd az

ŰRLAP

segítségével elküldeni szíveskedjenek! Figyeljenek arra, hogy gyermekük a gyakorlatokat felvételen látható és hallható információk alapján minél pontosabban hajtsa végre!

Beérkezési határidő április 24.

A beiratkozás elektronikusan azonnal megtehető a korábbi tájékoztatásnak megfelelően.

A bemutató videó a http://www.centi.hu/4247-2/ linken található!

Az adatok kezelése a GDPR rendelkezéseinek megfelelően történik!

köznevelési típusú sportosztályba jelentkezők küldjék be az iskola email címére a 

Sportegészségügyi igazolást is.

Budapest, 2020. április 6.

Köszönettel: Horváthné Sabáli Éva intézményvezető