Hit -és erkölcstan oktatás

Tisztelt Szülők!

A nevelési-oktatási intézmények működéséről és a köznevelési intézmények névhasználatáról szóló 20/2012. (VIII. 31.) EMMI rendelet 182/A. § (1) bekezdése alapján az állami általános iskolában az iskola igazgatója lehetőséget biztosít arra, hogy az egyházi jogi személy, vagy  meghatalmazott képviselője tájékoztatást adjon az iskolának, az iskolával tanulói jogviszonyban álló tanulóknak és a szülőknek arról, hogy igény esetén a hit- és erkölcstanoktatást milyen módon szervezi meg.

Evangélikus hitoktatás 2023

Katolikus hitoktatás 2023

Református hitoktatás 2023

Zsidó hitoktatás 2023

Hit Gyülekezet tájékoztatója 2023